اخبار مهم در خصوص سرور های سیسکو – تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

ازین پس باید برای اتصال به سرور های سیسکو بدون پورت ۵۱۰ استفاده کنید. یعنی به صورت زیر سرور ها را وارد کنید.

c5.kmserver.in

c4.kmserver.in

c3.kmserver.in

c2.kmserver.in

c1.kmserver.in

Web Analytics